Tarieven

Spelling

controle woord/zin € 45,- /uur (excl. btw)
 • Vaststellen opdracht
 • Offerte
 • Verwerking tekst
 • Foutloze spelling
 • Foutloze zinnen
Lees meer

Redigeren

Goed lopende tekst € 50,- /uur (excl. btw)
 • Vaststellen opdracht
 • Offerte
 • Eerste aanbod + correctie
 • Foutloze spelling
 • Correcte zinnen
 • Prettig leesbare tekst
Lees meer

Nieuwe tekst

Tekst op maat € 55,- /uur (excl. btw)
 • Bespreken opdracht
 • Offerte
 • Eerste aanbod + correctie
 • Foutloze spelling
 • Correcte zinnen
 • Prettig leesbare tekst
Lees meer

Tarieven abonnement

Abonnement Spelling

Pakket: minimaal 10 x spellingcontrole
Korting: 10%
Factuur: per opdracht

Lees meer

Abonnement Redigeren

Pakket: minimaal 10 x redigeren
Korting: 10%
Factuur: per opdracht

Lees meer