Vragen

Antwoord:

Op de pagina Contact zie je hoe je me kunt bereiken. Via het formulier of een e-mail kun je eenvoudig een bericht verzenden. Ook kun je me bellen. Daarna bespreken we je wensen.

Overweeg je een opdracht te plaatsen? Ik stuur je graag een offerte, waarin je de prijs en de planning ziet. Jij geeft daarna aan of je ermee akkoord gaat.

Antwoord:

Een spellingcontrole houdt in dat ik de geleverde tekst corrigeer. Als corrector verbeter ik de spelfouten. Daarnaast herstel ik ook mogelijk foute zinnen. Aan zo'n controle gaat altijd een offerte vooraf. Hierin vermeld ik de prijs en de tijdsplanning.

Bij een spellingtest kijk ik op jouw verzoek globaal een deel van jouw website na. Ik pas niets aan. Binnen niet al te lange tijd laat ik je weten of je nog eens naar de spelling zou kunnen (laten) kijken. Als dat het geval is, kan ik aangeven waar die verbeteringen in kunnen zitten. Dat advies is gratis. Graag los ik daarna de problemen op d.m.v. een spellingcontrole. Daartoe ben je natuurlijk niet verplicht.

 
Spellingcontrole  Spellingtest
Opdracht volgens offerte Opdracht verzoek informatie
Volledige controle spelling van website Globale beoordeling spelling van website
Foutloze spelling en zinnen Bespreking uitslag incl. voorbeelden
Prijs volgens offerte Gratis

Antwoord:

Een spellingcontrole houdt in dat ik de geleverde tekst corrigeer. Als corrector verbeter ik de spelfouten. Daarnaast herstel ik meteen de mogelijk foute zinnen of verkeerd gebruikte woorden. Aan zo'n controle gaat altijd een offerte vooraf. Hierin vermeld ik de prijs en de tijdsplanning.

Het redigeren van een tekst gaat een stap verder. Niet alleen corrigeer ik de spelling, ook de zinsbouw en de indeling van de tekst krijgen aandacht. Na het redigeren is de tekst prettig leesbaar.

 
Spellingcontrole  Redigeren
Opdracht volgens offerte Opdracht volgens offerte
Volledige controle spelling van website Volledige controle van website
Foutloze spelling en zinnen Foutloze spelling
Prijs volgens offerte Prettig leesbare tekst
  Prijs volgens offerte

Antwoord:

Als je akkoord bent gegaan met de offerte, dan hebben we al besproken op welke manier ik de teksten krijg. Via e-mail gaat dat eenvoudig. Voor aan te passen webteksten kan dit eventueel direct via je website.

Maak je gebruik van een abonnement of is de opdracht wat groter, dan kan ik de teksten met een Content Management Systeem direct op je website aanpassen.

Andere mogelijkheden zijn natuurlijk te bespreken.

Antwoord:

Als je gebruikmaakt van redigeren of ik schrijf een nieuwe tekst voor je, dan lever ik altijd een eerste versie. Deze stuur ik je via e-mail. Die versie kun jij beoordelen. Mocht je nog opmerkingen hebben, dan kun je die d.m.v. een reactie op die mail opsturen. Ook is het natuurlijk mogelijk om er nog even over van gedachten te wisselen.

Hierna ga ik aan de slag voor de definitieve versie. Deze krijg je op de afgesproken tijd.

Antwoord:

Op HenkTekst  staat een gedeelte van de Kort en kleintjes die ik geschreven heb. Wil je ze eens op een andere manier lezen? Binnenkort kun je een speciale editie bestellen. Ik werk aan een digitale versie. Die is op elk scherm te lezen. Ook op de meeste e-readers. Meer informatie lees je op Kort en klein e-book.

Antwoord:

Heb je nog geen website? Of kan jouw site een opfrisbeurt gebruiken?

Dan kan ik je Allwww van harte aanbevelen. Regelmatig werk ik samen met Ruud Eisinga, de man achter Allwww. Ruud is een echte vakman en timmert al jaren succesvol aan de weg.

Neem gerust een kijkje op zijn website. Dat vindt hij vast niet erg.

Een professionele website met een goede tekst. Dan zit jij gebeiteld!