Vragen

Antwoord:

Op de pagina Contact zie je hoe je me kunt bereiken. Via het formulier of een e-mail kun je eenvoudig een bericht verzenden. Ook kun je me bellen. Daarna bespreken we je wensen.

Overweeg je een opdracht te plaatsen? Ik stuur je graag een offerte, waarin uiteraard de prijs en de planning duidelijk worden vermeld. Jij geeft daarna aan of je ermee akkoord gaat.

Antwoord:

Een spellingcontrole houdt in dat de geleverde tekst wordt verbeterd. Als corrector verbeter ik de spelfouten. Daarnaast herstel ik de mogelijk foute zinnen. Aan zo'n controle gaat altijd een offerte vooraf. Hierin worden de prijs en de tijdsplanning opgenomen.

Bij een spellingtest kijk ik op jouw verzoek globaal een deel van jouw website na. Ik pas niets aan. Binnen niet al te lange tijd laat ik je weten of je nog eens naar de spelling zou kunnen (laten) kijken. Als dat het geval is, kan ik aangeven waar die verbeteringen in kunnen zitten. Dat advies is gratis. Graag los ik daarna de problemen op d.m.v. een spellingcontrole. Daartoe ben je natuurlijk niet verplicht.

 
Spellingcontrole  Spellingtest
Opdracht volgens offerte Opdracht verzoek informatie
Volledige controle spelling van website Globale beoordeling spelling van website
Foutloze spelling en zinnen Bespreking uitslag incl. voorbeelden
Prijs volgens offerte Gratis

Antwoord:

Een spellingcontrole houdt in dat de geleverde tekst wordt aangepast. Als corrector verbeter ik de spelfouten. Daarnaast herstel ik meteen de mogelijk foute zinnen of verkeerd gebruikte woorden. Aan zo'n controle gaat altijd een offerte vooraf. Hierin worden de prijs en de tijdsplanning opgenomen.

Het redigeren van een tekst gaat een stap verder. Niet alleen de spelling wordt nagekeken, ook de zinsbouw en de indeling van de tekst komen aan de orde. Na het redigeren zal de tekst prettig leesbaar zijn.

 
Spellingcontrole  Redigeren
Opdracht volgens offerte Opdracht volgens offerte
Volledige controle spelling van website Volledige controle van website
Foutloze spelling en zinnen Foutloze spelling
Prijs volgens offerte Prettig leesbare tekst
  Prijs volgens offerte

Antwoord:

Als je akkoord bent gegaan met de offerte, dan hebben we al besproken op welke manier teksten verstuurd worden. Meestal kan dat goed via e-mail. Mocht je hiervan af willen wijken, dan kunnen we het vooraf bespreken.

Maak je gebruik van een abonnement, dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk dat ik de teksten direct op de website aanpas. De voor- en nadelen zullen we vooraf bespreken.

Antwoord:

Als je gebruikmaakt van redigeren of ik schrijf een nieuwe tekst voor je, dan lever ik altijd een eerste versie. Deze stuur ik je via e-mail. Die versie kun jij beoordelen. Mocht je nog opmerkingen hebben, dan kun je die d.m.v. een reactie op die mail opsturen. Ook is het natuurlijk mogelijk om er nog even over van gedachten te wisselen.

Hierna ga ik aan de slag voor de definitieve versie. Deze krijg je op de afgesproken tijd.

Antwoord:

Op HenkTekst  staat een gedeelte van de Kort en kleintjes die ik geschreven heb. Wil je ze eens op een andere manier lezen? Binnenkort kun je een speciale editie bestellen. Ik werk aan een digitale versie. Die is op elk scherm te lezen. Ook op de meeste e-readers. Meer informatie lees je op Kort en klein e-book.